Makiem zasiał się czas

Kruchością otocza mnie

Kwitnie mak

a ja Ciebie pragnę.

.

.IMG_2510

.

‚Kwitnie mak
na znak,
że lato.
Idę z tobą w noc popielatą.
Słów nam brak,
bo tak
szczęśliwie
szepcą ptaki gadatliwe,
że to znów pogoda
i w zagrodach kwitnie mak. …’

.

 

muzyka, która mnie dotyka

frag.wiersza A.Osieckiej’Kwitnie mak’

Reklamy